Ledarskap

Självledarskap
Steg 1: Ledare känner sig ofta otillräckliga och klämda mellan olika viljor och önskemål från olika parter i en organisation. Här hjälper vi ledaren att bli tryggare och säkrare än någonsin i sig själv och i sina beslut. 
Ledarskap
Steg 2: Att ha oengagerade medarbetare, konflikter, olika personligheter och svåra samtal kan göra att ledaren känner sig maktlös och tappar energi. Här hjälper vi ledaren att utveckla en trygg och säker kompetens att motivera och engagera medarbetare och leda gruppen genom det som händer med ökat självförtroende och energi.
Ledarskap i förändring
Steg 3: Vid kriser och större förändringar uppstår oväntade reaktioner, både hos ledaren och medarbetarna. Här hjälper vi ledaren att förstå vad som sker och vilken väg som är den bästa tillbaka till en vanlig verksamhet igen.

Transformerande Ledarskap

Många upplever att de blir skickade på kurs och lär sig en massa ny kunskap som finns kvar i bästa fall en månad, sen kommer något i vägen och man är tillbaka i gamla hjulspår igen. 

Därför har vi utvecklat ett transformerande ledarskap som innbär utveckling över tid för att ge möjlighet till implementering i verkligheten och bestående förändring.

Grupper

Vi kommer att ses i grupp för att ta in kunskap, göra övningar och utbyta erfarenheter.

Individuell utveckling

Vi kommer att arbeta individuellt med unika frågor för att varje individ ska utvecklas och hitta sitt eget personliga arbetssätt.

Löpande uppföljning

Vi kommer att följa upp löpande mellan gångerna vi ses för att anpassningen och implementeringen i verkligheten ska gå så smidigt som möjligt.