Konflikthantering

Råder det allmänt missnöje i organisationen, känns en del personer oengagerade eller apatiska, uttrycks missnöje, känner någon sig mobbad eller förekommer skit snack i korridorerna som stjäl värdefull tid för arbete? 

Då kan det finnas konflikter som ligger och pyr. Här hjälper vi till att skapa grunderna för ett positivt samarbetsklimat där ökad prestation med energi och arbetsglädje är ett långsiktigt resultat.